ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης