ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης