ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΆΝΗΜΑ ΣΤΟ 1ο Ε.Κ. ΧΙΟΥ.

Στοιχεία Προκήρυξης