ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συντήρηση, μεταφορά, τοποθέτηση εξοπλισμού παραλιών ΔΕ Χίου, ΔΕ Αγ.Μηνά, ΔΕ Ιωνίας και ΔΕ Μαστιχοχωρίων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/04/2023
και ώρα: 11.30

Προυπολογισμός:

16520