ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ τρία (3) ΠΟΛΥΜΗΧΆΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης