Πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης 17-12-2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ανδρέας Λοΐζος» την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με θέμα: «Ανοιχτή διαβούλευση επί του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016».

Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρασκευή Ποταμούση