Πρόσκληση για τα εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Στήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας