Πρόσκληση για τη διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής