Πρόσκληση για την Επιτροπή διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

Επικεφαλής Δημ. Παρατάξεων


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Ανδρέα Λοίζου» στις 11/01/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30,

για την συζήτηση και υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου και την γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημ.Επιτροπής Διαβούλευσης

Λαμπρινούδης Πολύδωρος