Πρόσκληση για την “Προμήθεια επίπλων για το ΚΔΑΠ Καρδαμύλων”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/04/2022

Προυπολογισμός:

680,54 €