Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχής υπηρεσίας παθολόγου για τη διενέργεια ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) για τους εργαζόμενους στη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης