«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς προμήθειας παγίου εξοπλισμού (καρότσια – σκαλοσκαμπό) Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/11/2021

Προυπολογισμός:

2.152,80€