ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εκδρομή για τα μέλη του ΚΑΠΗ Δ. ΧΙΟΥ στον Άγιο Γιάννη Λιλικά

Στοιχεία Προκήρυξης