ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εκδρομή Κ.Α.Π.Η στον Άγιο Γεώργιο

Στοιχεία Προκήρυξης