Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία “Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2020”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/04/2020

Προυπολογισμός:

18.000 €