ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/06/2020

Προυπολογισμός:

2019,42 €