Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια κεριών για ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/03/2022

Προυπολογισμός:

1087,91