Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια ξυλείας για το εργαστήριο ξυλογλυπτικής ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/03/2022

Προυπολογισμός:

187,20