Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την εργασία “Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2021”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/05/2021

Προυπολογισμός:

21.000,00 ευρώ