Πρόσκληση και εισηγήσεις για τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Δευτέρας 7/9/2015