Πρόσκληση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015