Πρόσκληση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου για την Παρασκευή 19-2-2016