Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου για την Παρασκευή 30-9-2016