Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016