Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 19 Απριλίου 2016