Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 23 Φεβρτουαρίου 2016