Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016