Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015