Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015