Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Τετάρτη 15 Απριλίου 2015