Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16/12/2015