Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015