Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015