Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016