Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015