Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015