Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015