Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2016