Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015