Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015