Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015