Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015