Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015