Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής