Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου