Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31η συνεδρίαση 2022) [μονοθεματική]