Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ανδρέας Λοΐζος» στις 2 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, με θέμα:

«Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χίου έτους 2017.»

Το ανωτέρω βρίσκεται αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική δ/νση: www.chioscity.gr και σε αναλογική μορφή στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και στα τηλέφωνα 22713-51621 & 51620, όπου μπορείτε να απευθύνεστε, για περισσότερες πληροφορίες.

Προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα