Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015