Πρόσκληση Σύγκλησης Δ.Σ. για την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017