Πρόσκληση Σύγκλισης Δ.Σ. για την 19η Οκτωβρίου 2020